ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಇದೊಂದು ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ!!

https://kannada.vaarthe.com ವಾರ್ತೆ.ಕಾಮ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಮುದ್ರಾ ಮಾಹಿತಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ಮರ್ಕಟಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮರ್ಕಟಾಸನ […]

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ತೆ

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಗವನ್ನೂ ಹುಡುಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ಏಕಮಾತ್ರ ಆಸನ!

https://kannada.vaarthe.com ಕನ್ನಡ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಮ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಯೋಗಾಯೋಗ ಯೋಗಾಸನಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ಗೋಮುಖಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ. […]

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ತೆ

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಸಿ !

https://kannada.vaarthe.com ವಾರ್ತೆ.ಕಾಮ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಯೋಗ ಆಸನಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತಾಸನ […]

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ತೆ

ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲ್ಲ!

https://kannada.vaarthe.com ವಾರ್ತೆ.ಕಾಮ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಯೋಗ ಆಸನಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ಮಂಡೂಕಾಸನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ. […]

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ತೆ

ನಿಮಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಾ? ಸಿಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್‌ ಐಡಿಯಾ!

https://kannada.vaarthe.com ವಾರ್ತೆ.ಕಾಮ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಯೋಗಾಯೋಗ ಯೋಗಾಸನಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ದೂರಮಾಡುವಂತ ಶಶಕಾಸನದ […]

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ತೆ

ಭೋಜನದ ನಂತರವೂ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಏಕೈಕ ಆಸನ!

https://kannada.vaarthe.com ವಾರ್ತೆ.ಕಾಮ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಯೋಗಾಯೋಗ ಯೋಗಾಸನಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ಭೋಜನದ ನಂತರ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಏಕಮಾತ್ರ […]

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ತೆ

ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅರ್ಜುನನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಉಪಾಯ!

https://kannada.vaarthe.com ವಾರ್ತೆ.ಕಾಮ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಯೋಗಾಯೋಗ ಯೋಗಾಸನಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಸನವಾದ ಪದ್ಮಾಸನದ […]

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ತೆ

ನೀವು ಪಾದರಸದಂತೆ ಚುರುಕಾಗಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್‌ ಐಡಿಯಾ!

https://kannada.vaarthe.com ವಾರ್ತೆ.ಕಾಮ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ “ಯೋಗಾಯೋಗ” ಯೋಗಾಸನಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ಧೀರ್ಘನೌಕಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧೀರ್ಘನೌಕಾಸನ […]

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ತೆ

ಬಂಜೆತನ, ಸ್ತ್ರೀರೋಗಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ರಾಮಬಾಣ!

https://kannada.vaarthe.com ವಾರ್ತೆ.ಕಾಮ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ “ಯೋಗಾಯೋಗ” ಯೋಗಾಸನಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಶಾಪವಾಗಿರುವಂಥ ಬಂಜೆತನ […]

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ತೆ

ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕು!

https://kannada.vaarthe.com ವಾರ್ತೆ.ಕಾಮ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಯೋಗ ಆಸನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂಥ ಪವನ […]

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ತೆ